Kalendarium ważniejszych wydarzeń w Senacie, Sejmie, Polsce i na świecie od 1989 roku

POLEĆ ZNAJOMEMU

SPRAWDŹ co zdarzyło się w dniu...

KALENDARIUM W OBIEKTYWIE

losowe zdjęcie

NEWSLETTER

Witamy Państwa na stronie kalendarium ważniejszych wydarzeń w Senacie, Sejmie, Polsce i na świecie od 1 stycznia 1989 do 31 grudnia 2009 r.

Zachęcamy Państwa do skorzystania z newslettera.

Będzie nam bardzo miło, jeśli polecą Państwo naszą stronę internetową swoim znajomym, korzystając z funkcji “poleć znajomemu”.

 

Z KART KALENDARIUM

  • 17 czerwca 1991:

    ŚWIAT: podpisanie w Bonn traktatu między Polską a RFN o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy.
  • 16–17 czerwca 1997:

    ŚWIAT: parafowanie nowego traktatu (Traktatu Amsterdamskiego) podczas obrad Rady Europejskiej w Amsterdamie.
  • 15 lutego 2002:

    SEJM: Uchwalenie ustawy o zmianie ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora. Postanowiono, że o zasadach obniżania uposażenia posłów i senatorów z powodu m.in. nieusprawiedliwionej nieobecności na posiedzeniach Sejmu, Senatu i Zgromadzenia Narodowego rozstrzygną obie izby w swoich regulaminach.
POLEĆ ZNAJOMEMU