Kalendarium ważniejszych wydarzeń w Senacie, Sejmie, Polsce i na świecie od 1989 roku

POLEĆ ZNAJOMEMU

SPRAWDŹ co zdarzyło się w dniu...

KALENDARIUM W OBIEKTYWIE

losowe zdjęcie

NEWSLETTER

Witamy Państwa na stronie kalendarium ważniejszych wydarzeń w Senacie, Sejmie, Polsce i na świecie od 1 stycznia 1989 do 31 grudnia 2009 r.

Zachęcamy Państwa do skorzystania z newslettera.

Będzie nam bardzo miło, jeśli polecą Państwo naszą stronę internetową swoim znajomym, korzystając z funkcji “poleć znajomemu”.

 

Z KART KALENDARIUM

  • 16 lipca 1990:

    POLSKA: powstanie Ruchu Obywatelskiego - Akcja Demokratyczna (ROAD) z inicjatywy Zbigniewa Bujaka i Władysława Frasyniuka. ROAD popiera Tadeusza Mazowieckiego. Rozpad obozu solidarnościowego.
  • 16 lipca 1998:

    SENAT: Odrzucenie ustawy o zmianie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (przyjęte przez Sejm 10 września 1998 r.).
  • 19–21 listopada 1990:

    ŚWIAT: a spotkanie w Paryżu przedstawicieli 34 państw Konferencji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie (KBWE) oraz pierwszy raz Albanii. Podpisanie tzw. Karty Nowej Europy gwarantującej podstawowe prawa i wolności obywatelskie.
POLEĆ ZNAJOMEMU