Kalendarium ważniejszych wydarzeń w Senacie, Sejmie, Polsce i na świecie od 1989 roku

POLEĆ ZNAJOMEMU

SPRAWDŹ co zdarzyło się w dniu...

KALENDARIUM W OBIEKTYWIE

losowe zdjęcie

NEWSLETTER

Witamy Państwa na stronie kalendarium ważniejszych wydarzeń w Senacie, Sejmie, Polsce i na świecie od 1 stycznia 1989 do 31 grudnia 2009 r.

Zachęcamy Państwa do skorzystania z newslettera.

Będzie nam bardzo miło, jeśli polecą Państwo naszą stronę internetową swoim znajomym, korzystając z funkcji “poleć znajomemu”.

 

Z KART KALENDARIUM

  • 29 czerwca 1995:

    SEJM: uchwalenie ustawy o referendum. Określono tryb udzielania przez Senat zgody na zarządzenie przez prezydenta referendum. Sejm może postanowić o poddaniu określonej sprawy pod referendum z własnej inicjatywy, a także na wniosek Senatu, Rady ministrów lub grupy 500 tys. obywateli.
  • 29 czerwca 2000:

    SEJM: uchwalenie z inicjatywy Senatu ustawy o obywatelstwie polskim (ostatecznie nie weszła życie, gdyż Sejm nie rozpatrzył poprawek Senatu).
  • 19 grudnia 2002:

    SEJM: przyjęcie części poprawek Senatu do ustawy o organizacji rynku biopaliw ciekłych oraz biokomponentów do ich produkcji i uchwalenie ustawy (nieuchwalona ponownie po tzw. wecie prezydenta).
POLEĆ ZNAJOMEMU