Kalendarium ważniejszych wydarzeń w Senacie, Sejmie, Polsce i na świecie od 1989 roku

POLEĆ ZNAJOMEMU

SPRAWDŹ co zdarzyło się w dniu...

KALENDARIUM W OBIEKTYWIE

losowe zdjęcie

NEWSLETTER

Witamy Państwa na stronie kalendarium ważniejszych wydarzeń w Senacie, Sejmie, Polsce i na świecie od 1 stycznia 1989 do 31 grudnia 2009 r.

Zachęcamy Państwa do skorzystania z newslettera.

Będzie nam bardzo miło, jeśli polecą Państwo naszą stronę internetową swoim znajomym, korzystając z funkcji “poleć znajomemu”.

 

Z KART KALENDARIUM

  • 24 maja 2002:

    SEJM: Uchwalenie ustawy o zmianie ustawy o Policji. Uproszczono procedury związane ze stosowaniem broni palnej przez funkcjonariuszy Policji.
  • 24–26 maja 2004:

    SENAT: 6. spotkanie Stowarzyszenia Senatów Europy.
  • 22 października 2009:

    SENAT: odrzucenie ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw, nakładającej na pracodawców obowiązek rozliczania swoich pracowników. Wprowadzenie poprawek do ustawy o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym. Wydłużono m.in. z 30 czerwca 2012 r. do 30 czerwca 2016 r. okres, w którym szkoły pomaturalne i kolegia będą mogły istnieć na mocy porozumień z uczelniami publicznymi. Zmieniono z 1 września 2014 r. na 30 września 2015 r. datę utraty mocy porozumienia z uczelniami w zakresie umożliwiającym absolwentowi ubieganie się o dopuszczenie do egzaminu w uczelni oraz uzyskanie dyplomu i tytułu zawodowego licencjata. Uchwała w 25. rocznicę męczeńskiej śmierci Sługi Bożego księdza Jerzego Popiełuszki.
POLEĆ ZNAJOMEMU