Kalendarium ważniejszych wydarzeń w Senacie, Sejmie, Polsce i na świecie od 1989 roku

POLEĆ ZNAJOMEMU

SPRAWDŹ co zdarzyło się w dniu...

KALENDARIUM W OBIEKTYWIE

losowe zdjęcie

NEWSLETTER

Witamy Państwa na stronie kalendarium ważniejszych wydarzeń w Senacie, Sejmie, Polsce i na świecie od 1 stycznia 1989 do 31 grudnia 2009 r.

Zachęcamy Państwa do skorzystania z newslettera.

Będzie nam bardzo miło, jeśli polecą Państwo naszą stronę internetową swoim znajomym, korzystając z funkcji “poleć znajomemu”.

 

Z KART KALENDARIUM

  • 30 października 1992:

    SENAT: wyrażenie zgody na ratyfikację przez prezydenta Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności.
  • październik 1999:

    POLSKA: raport Banku Światowego nt. korupcji w Polsce, w którym stwierdzono, że korupcja objęła wszystkie szczeble władzy.
  • 1 lutego 1992:

    ŚWIAT: wyrażenie zgody przez WNP na wycofanie 100 tys. żołnierzy byłej Armii Radzieckiej stacjonujących na Litwie, Łotwie i w Estonii.
POLEĆ ZNAJOMEMU