Kalendarium ważniejszych wydarzeń w Senacie, Sejmie, Polsce i na świecie od 1989 roku

POLEĆ ZNAJOMEMU

SPRAWDŹ co zdarzyło się w dniu...

KALENDARIUM W OBIEKTYWIE

losowe zdjęcie

NEWSLETTER

KALENDARIUM

   
SENAT
11 stycznia 2001  
ocena nowego zasadniczego podziału terytorialnego państwa. Senat uznaje podział za poprawny.
28 stycznia 2001  
wybory uzupełniające w województwach chełmskim (w związku z zrzeczeniem się mandatu przez senatora Mariana Cichosza z powodu objęcia przez niego stanowiska dyrektora lubelskiej delegatury NIK) i wrocławskim (w związku z zrzeczeniem się mandatu przez senatora Leona Kieresa z powodu powołania go na prezesa IPN).
   
POLSKA
12 stycznia 2001  
wniosek prezydenta do Sejmu o ponowne rozpatrzenie ustawy o urzędzie Prezesa Głównego Urzędu Administracji Publicznej.
19 stycznia 2001  
założenie Platformy Obywatelskiej przez część byłych działaczy AWS 1 UW, przewodniczącym zostaje Maciej Płażyński.
   
ŚWIAT
20 stycznia 2001  
objęcie urzędu prezydenta Stanów Zjednoczonych przez George'a W. Busha.
POLEĆ ZNAJOMEMU