Kalendarium ważniejszych wydarzeń w Senacie, Sejmie, Polsce i na świecie od 1989 roku

POLEĆ ZNAJOMEMU

SPRAWDŹ co zdarzyło się w dniu...

KALENDARIUM W OBIEKTYWIE

losowe zdjęcie

NEWSLETTER

KALENDARIUM

   
SENAT
15 października 1993  
pierwsze posiedzenie Senatu III kadencji. Mandaty zdobyli: SLD (37), PSL (36), NSZZ „Solidarność” (9), UD (4), BBWR (2), UP (2) i kandydaci niezależni (4). Po 1 mandacie zdobyli: Klub Inteligencji Katolickiej Białystok, KLD, NSZZ Rl „Solidarność”, Porozumienie Ludowe, Mniejszość Niemiecka i Zjednoczenie Polskie. Powołanie Jana Mulaka na marszałka seniora przez prezydenta. Wybór Adama Struzika (PSL) na marszałka oraz Ryszarda Czarnego (SLD), Zofii Kuratowskiej (UD) i Stefana Jurczaka (NSZZ „Solidarność”) na wicemarszałków.
22 października 1993  
wybór senatorów: Piotra L. J. Andrzejewskiego, Adama Daraża, Alicji Grześkowiak, Pawła Jankiewicza, Krzysztofa Kozłowskiego, Jerzego Madeja, Jana Mulaka, Jana Orzechowskiego, Stefana Pastuszki i Henryka Rota do składu Komisji Konstytucyjnej Zgromadzenia Narodowego.
   
SEJM
14 i 21 października 1993  
pierwsze posiedzenie Sejmu II kadencji. Mandaty zdobyli: SLD (171), PSL (132), UD (74), UP (41), KP(22), BBWR (16) i Mniejszość Niemiecka (4).
14 października 1993  
wybór Józefa Oleksego (SLD) na marszałka oraz Józefa Zycha (PSL), Olgi Krzyżanowskiej (UD) i Aleksandra Małachowskiego (UP) na wicemarszałków.
21 października 1993  
wybór 46 posłów do Komisji Konstytucyjnej Zgromadzenia Narodowego.
   
POLSKA
13 października 1993  
podpisanie porozumienia koalicyjnego przez przedstawicieli SLD i PSL.
26 października 1993  
powołanie rządu Waldemara Pawlaka (koalicja SLD i PSL) przez prezydenta.
   
ŚWIAT
3–4 października 1993  
zamieszki w Moskwie. Apogeum kryzysu konstytucyjnego, zakończonego przekształceniem ustroju Rosji w ustrój prezydencki.
29 października 1993  
sesja Zgromadzenia Bałtyckiego (Estonii, Litwy i Łotwy) w Tallinie. Utworzenie Rady Bałtyckiej jako zinstytucjonalizowanej formy ich współpracy politycznej, reaktywowanej w 1990 r., oraz jako organu koordynacji działań gospodarczych i politycznych.
    • Marszałek senior Jan Mulak przekazuje prowadzenie nowo wybranemu marszałkowi Adamowi Struzikowi
      Marszałek senior Jan Mulak przekazuje prowadzenie nowo wybranemu marszałkowi Adamowi Struzikowi
POLEĆ ZNAJOMEMU