Kalendarium ważniejszych wydarzeń w Senacie, Sejmie, Polsce i na świecie od 1989 roku

POLEĆ ZNAJOMEMU

SPRAWDŹ co zdarzyło się w dniu...

KALENDARIUM W OBIEKTYWIE

losowe zdjęcie

NEWSLETTER

KALENDARIUM

   
SENAT
13 listopada 1992  
uchwała o zbrodni katyńskiej.
19 listopada 1992  
dokonanie zmian w ustawie o radiofonii i telewizji. Zobowiązano Krajową Radę Radiofonii i Telewizji do składania corocznych sprawozdań (oprócz informacji) ze swojej działalności Sejmowi, Senatowi i prezydentowi. Odrzucenie sprawozdania przez Sejm i Senat skutkuje wygaśnięciem kadencji wszystkich członków KRRiT. Wprowadzono zasadę poszanowania uczuć religijnych odbiorców, a zwłaszcza respektowania chrześcijańskiego systemu wartości w programach telewizyjnych i radiowych. Propozycja odrzucenia ustawy o zmianie Konstytucji RP (odrzucona przez Sejm 29 grudnia 1992 r.).
28 listopada 1992  
uroczyste posiedzenie w 70. rocznicę pierwszego posiedzenia Senatu II Rzeczypospolitej. Akt nadania Krzyża Wielkiego Orderu Odrodzenia Polski marszałkowi Andrzejowi Stelmachowskiemu.
   
SEJM
6 listopada 1992  
uchwalenie z inicjatywy Senatu ustawy o zmianie ustawy o samorządzie terytorialnym. Zmieniono przepisy dotyczące funkcjonowania organów samorządu, m.in. o trybie odwoływania zarządu i powołaniu sekretarza gminy.
12 listopada 1992  
wniesienie projektu ustawy konstytucyjnej - Karta Praw i Wolności przez prezydenta (nierozpatrzony).
25 listopada 1992  
wniesienie projektu ustawy konstytucyjnej - Karta Społeczna i Ekonomiczna przez grupę posłów SLD (odrzucony).
   
POLSKA
17 listopada 1992  
orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego stwierdzające zgodność z konstytucją zmienionego 16 października 1992 r. przepisu regulaminu Sejmu dotyczącego trybu postępowania z propozycjami Senatu odnośnie ustaw zmieniających konstytucję i ustaw konstytucyjnych. Przepis zaskarżyło Prezydium Senatu i grupa posłów OKP
   
ŚWIAT
6 listopada 1992  
uchwalenie konstytucji Litwy.
9 listopada 1992  
wejście w życie układu o konwencjonalnych siłach zbrojnych w Europie (CFE).
    • Marszałek Senatu Andrzej Stelmachowski
      Marszałek Senatu Andrzej Stelmachowski
POLEĆ ZNAJOMEMU