Kalendarium ważniejszych wydarzeń w Senacie, Sejmie, Polsce i na świecie od 1989 roku

POLEĆ ZNAJOMEMU

SPRAWDŹ co zdarzyło się w dniu...

KALENDARIUM W OBIEKTYWIE

losowe zdjęcie

NEWSLETTER

KALENDARIUM

   
SENAT
19 listopada 1993  
wybór senatorów Romana Karasia i Leszka Lackorzyńskiego do składu Krajowej Rady Sądownictwa.
19 listopada 1993  
Wybór senatora Ryszarda Gibuły do składu Komisji Selekcyjnej. Komisję powołano w celu wyłonienia w drodze konkursu osób, spośród których minister przekształceń własnościowych, za zgodą premiera, powołuje na członków pierwszej rady nadzorczej narodowych funduszy inwestycyjnych. W skład komisji wchodzili przedstawiciele Sejmu, Senatu, premiera i związków zawodowych.
   
SEJM
9 listopada 1993  
wybór posła Aleksandra Kwaśniewskiego na przewodniczącego, a senatora Stefana Pastuszki na wiceprzewodniczącego Komisji Konstytucyjnej Zgromadzenia Narodowego.
10 listopada 1993  
wyrażenie wotum zaufania rządowi Waldemara Pawlaka.
19 listopada 1993  
wybór Andrzeja Zolla na prezesa Trybunału Konstytucyjnego.
   
POLSKA
1 listopada 1993  
wejście w życie Traktatu z Maastricht, powołującego do życia Unię Europejską.
10–17 listopada 1993  
1 Kongres Polonii Ameryki Łacińskiej w Argentynie i Urugwaju. Powstanie Unii Stowarzyszeń i Organizacji Polskich w Ameryce Łacińskiej (USOPAŁ).
    • Senator Stefan Pastuszka - wiceprzewodniczący Komisji Konstytucyjnej Zgromadzenia Narodowego
      Senator Stefan Pastuszka - wiceprzewodniczący Komisji Konstytucyjnej Zgromadzenia Narodowego
POLEĆ ZNAJOMEMU