Kalendarium ważniejszych wydarzeń w Senacie, Sejmie, Polsce i na świecie od 1989 roku

POLEĆ ZNAJOMEMU

SPRAWDŹ co zdarzyło się w dniu...

KALENDARIUM W OBIEKTYWIE

losowe zdjęcie

NEWSLETTER

KALENDARIUM

   
SENAT
4–5 listopada 2002  
18. posiedzenie Parlamentarnej Komisji Wspólnej RP i UE.
8 listopada 2002  
uchwała w sprawie Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych.
27 listopada 2002  
konferencja naukowa „Senat w II i III Rzeczypospolitej” w 80. rocznicę inauguracji obrad Senatu II Rzeczypospolitej.
28 listopada 2002  
uchwała w 80. rocznicę restytucji Senatu Rzeczypospolitej.
28 listopada 2002  
Informacja rządu nt. „Sprawne państwo - kierunki jego doskonalenia”.
   
SEJM
23 listopada 2002  
uchwalenie z inicjatywy Senatu ustawy o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska i ustawy - Prawo wodne. zmiany dotyczą opłat w zakresie gospodarki wodno-ściekowej.
23 listopada 2002  
Uchwalenie ustawy o Sądzie Najwyższym.
   
POLSKA
10 listopada 2002  
druga tura wyborów samorządowych.
20 listopada 2002  
orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego stwierdzające niezgodność z konstytucją ustawy o jednorazowym opodatkowaniu nieujawnionego dochodu, tzw. ustawy o abolicji.
   
ŚWIAT
18 listopada 2002  
ustalenie terminu rozszerzenia Unii Europejskiej o kraje Europy Środkowowschodniej na 1 maja 2004 r.
18–20 listopada 2002  
specjalna sesja Parlamentu Europejskiego poświęcona rozszerzeniu Unii Europejskiej z udziałem parlamentarzystów z krajów kandydujących.
    • Marszałek Longin Pastusiak zwiedza wystawę \
      Marszałek Longin Pastusiak zwiedza wystawę \"Senat w II Rzeczypospolitej\"
POLEĆ ZNAJOMEMU