Kalendarium ważniejszych wydarzeń w Senacie, Sejmie, Polsce i na świecie od 1989 roku

POLEĆ ZNAJOMEMU

SPRAWDŹ co zdarzyło się w dniu...

KALENDARIUM W OBIEKTYWIE

losowe zdjęcie

NEWSLETTER

KALENDARIUM

   
SENAT
5–6 i 9 listopada 2007  
pierwsze posiedzenie Senatu VII kadencji. Mandaty zdobyli: PO (60), PiS (39) i 1 kandydat niezależny. Powołanie Ryszarda Bendera na marszałka seniora przez prezydenta. Wybór Bogdana Borusewicza (niezależny) na marszałka oraz Krystyny Bochenek (PO) i Marka Ziółkowskiego (PO) na wicemarszałków.
9 listopada 2007  
zmiana regulaminu Senatu. Określono procedurę dla podejmowania przez Senat czynności mających doprowadzić do wykonywania orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego.
28 listopada 2007  
wybór Zbigniewa Romaszewskiego (PiS) na wicemarszałka.
   
SEJM
5–6, 14–15 listopada 2007  
pierwsze posiedzenie Sejmu VI kadencji. Mandaty zdobyli: PO (209), PiS (166), Lewica i Demokraci (53), PSL (31), Mniejszość Niemiecka (1).
5 listopada 2007  
wybór Bronisława Komorowskiego na marszałka.
6 listopada 2007  
wybór Jarosława Kalinowskiego (PSL), Stefana Niesiołowskiego (PO), Krzysztofa Putry (PiS) i Jerzego Szmajdzińskiego (SLD) na wicemarszałków.
14 listopada 2007  
ustanowienie 13. kwietnia Dniem Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej.
   
POLSKA
13 listopada 2007  
zatrzymanie 7 żołnierzy Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Afganistanie w związku z akcją przeprowadzoną w Nangar Khel 16 sierpnia 2007 r., w której zginęło 8 osób. Następnego dnia prokuratura stawia 6 żołnierzom zarzuty zabójstwa ludności cywilnej.
26 listopada 2007  
decyzja metropolity warszawskiego arcybiskupa Kazimierza Nycza o powstaniu na Polach Wilanowskich w Warszawie kompleksu Centrum Opatrzności Bożej jako nowoczesnej instytucji kultury. W skład kompleksu wchodzi Świątynia Opatrzności Bożej, Muzeum Jana Pawła II i Kardynała Stefana Wyszyńskiego oraz Panteon Wielkich Polaków.
   
ŚWIAT
27 listopada 2007  
bliskowschodnia konferencja pokojowa w Annapolis z udziałem prezydenta Palestyny i premiera Izraela, przedstawicieli 46 krajów (w tym Polski) i organizacji międzynarodowych.
    • Marszałek senior Ryszard Bender przekazuje prowadzenie obrad nowo wybranemu marszałkowi Bogdanowi Borusewiczowi
      Marszałek senior Ryszard Bender przekazuje prowadzenie obrad nowo wybranemu marszałkowi Bogdanowi Borusewiczowi
POLEĆ ZNAJOMEMU