Kalendarium ważniejszych wydarzeń w Senacie, Sejmie, Polsce i na świecie od 1989 roku

POLEĆ ZNAJOMEMU

SPRAWDŹ co zdarzyło się w dniu...

KALENDARIUM W OBIEKTYWIE

losowe zdjęcie

NEWSLETTER

KALENDARIUM

   
SENAT
4 grudnia 1997  
expose premiera Jerzego Buzka.
4 grudnia 1997  
Wybór senatorów Anny Boguckiej-Skowrońskiej i Jana Chojnowskiego do składu Krajowej Rady Sądownictwa.
10 grudnia 1997  
uchwała w sprawie obchodów 50. rocznicy uchwalenia Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka.
18 grudnia 1997  
powołanie Komisji Spraw Zagranicznych i Integracji Europejskiej w miejsce Komisji Spraw Zagranicznych i Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych.
   
SEJM
11 grudnia 1997  
uchwalenie ustawy o zmianie ustawy o planowaniu rodziny ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży (nieuchwalona ponownie po tzw. wecie prezydenta). Pierwsza ustawa w tej kadencji nieuchwalona ponownie. Do końca kadencji prezydent skieruje jeszcze 27 wniosków do Sejmu o ponowne rozpatrzenie ustaw. Sejmowi uda się ponownie uchwalić tylko jedną ustawę.
18 grudnia 1997  
uchwalenie ustawy o waloryzacji niektórych emerytur i rent oraz o zmianie niektórych ustaw (nieuchwalona ponownie po tzw. wecie prezydenta).
   
POLSKA
6 grudnia 1997  
III Kongres SdRP, przewodniczącym zostaje Leszek Miller.
8 grudnia 1997  
rejestracja partii Ruch Społeczny AWS (RS AWS).
19–20 grudnia 1997  
IX Walny Zjazd Delegatów NSZZ „Solidarność". Zgoda na jednoczesne sprawowanie przez Mariana Krzaklewskiego funkcji szefa związku, RS AWS i Klubu Parlamentarnego AWS.
23 grudnia 1997  
wniosek prezydenta do Sejmu o ponowne rozpatrzenie ustawy o waloryzacji niektórych emerytur i rent oraz o zmianie niektórych ustaw.
26 grudnia 1997  
wniosek prezydenta do Sejmu o ponowne rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o planowaniu rodziny ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży.
   
ŚWIAT
1 grudnia 1997  
przystąpienie Austrii do Układu z Schengen.
4 grudnia 1997  
podpisanie w Ottawie konwencji o zakazie produkcji, użycia i magazynowania mln przeciwpiechotnych.
9 grudnia 1997  
początek rozmów pokojowych obu państw koreańskich w Genewie pod patronatem Chii USA.
11 grudnia 1997  
przyjęcie Protokołu z Kioto do Ramowej Konwencji ONZ w sprawie zmian klimatu.
12–13 grudnia 1997  
decyzja Rady Europejskiej o rozpoczęciu 30 marca 1998 r. procesu rozszerzenia UE.
13 grudnia 1997  
przyjęcie przez kraje członkowskie Światowej Organizacji Handlu porozumienia w sprawie liberalizacji usług finansowych.
16 grudnia 1997  
podpisanie przez ministrów spraw zagranicznych państw NATO Protokołów Akcesyjnych Polski, Czech i Węgier.
POLEĆ ZNAJOMEMU