Kalendarium ważniejszych wydarzeń w Senacie, Sejmie, Polsce i na świecie od 1989 roku

POLEĆ ZNAJOMEMU

SPRAWDŹ co zdarzyło się w dniu...

KALENDARIUM W OBIEKTYWIE

losowe zdjęcie

NEWSLETTER

KALENDARIUM

   
SENAT
13 marca 2007  
inauguracja Roku Generała Władysława Andersa w Senacie.
14 marca 2007  
podjęcie uchwały w sprawie uhonorowania działalności Ireny Sendlerowej i Rady Pomocy Żydom „Żegota” w tajnych strukturach Polskiego Państwa Podziemnego w okresie II wojny światowej. Senat składa hołd Irenie Sendlerowej, członkom „Żegoty” oraz osobom ratującym Żydów w okupowanej Polsce. Uchwałę podjęto w obecności prezydenta Lecha Kaczyńskiego i jego małżonki, córki Ireny Sendlerowej Janiny Zgrzembskiej, ambasadorów USA, RFN i Izraela, przedstawicieli Polskiego Towarzystwa Sprawiedliwych Wśród Narodów Świata, Związku Gmin Wyznaniowych Żydowskich, naczelnego rabina Polski Michaela Schudricha.
15 marca 2007  
uchwała w sprawie korupcji politycznej. Senat stwierdza potrzebę kontroli sposobu nabywania majątku i zakresu pozyskiwania korzyści majątkowych przez osoby i grupy korzystające z preferencji politycznych. Ponadto zwraca się do CBA i innych uprawnionych podmiotów o uruchomienie wobec już ujawnionych faktów korupcji politycznej działań rewindykacji majątkowej.
29 marca 2007  
wprowadzenie poprawek do ustawy o zmianie ustawy o czasie pracy kierowców oraz o zmianie niektórych innych ustaw (nierozpatrzone przez Sejm).
   
POLSKA
3 marca 2007  
mianowanie Kazimierza Nycza arcybiskupem metropolitą warszawskim.
12 marca 2007  
wprowadzenie tzw. sądów 24-godzinnych, czyli trybu przyspieszonego sądzenia drobnych spraw.
15 marca 2007  
wchodzą w życie nowe zasady lustracji przewidujące: zwiększenie do kilkuset tysięcy liczby osób zobowiązanych do składania oświadczenia lustracyjne, sprawdzanie oświadczeń przez IPN i sądy powszechne oraz nałożenie na IPN obowiązku publikacji spisów agentów z okresu PRL. Część dziennikarzy i naukowców odmawia złożenia oświadczeń. 11 maja 2007 r. Trybunał Konstytucyjny orzeka, że przepisy tzw. ustawy lustracyjnej są niezgodne z konstytucją.
25 marca 2007  
Adam Małysz po raz czwarty zdobywa Puchar Świata w skokach narciarskich.
   
ŚWIAT
25 marca 2007  
obchody 50-lecia Traktatów Rzymskich w Rzymie i Florencji z udziałem delegacji polskiego Sejmu i Senatu.
    • Wystapienie prezydenta Lecha Kaczyńskiego w związku z upamiętnieniem przez Senat Ireny Sendlerowej i Rady Pomocy Żydom \
      Wystapienie prezydenta Lecha Kaczyńskiego w związku z upamiętnieniem przez Senat Ireny Sendlerowej i Rady Pomocy Żydom \"Żegota\"
POLEĆ ZNAJOMEMU