Kalendarium ważniejszych wydarzeń w Senacie, Sejmie, Polsce i na świecie od 1989 roku

POLEĆ ZNAJOMEMU

SPRAWDŹ co zdarzyło się w dniu...

KALENDARIUM W OBIEKTYWIE

losowe zdjęcie

NEWSLETTER

KALENDARIUM

   
SENAT
12 kwietnia 2000  
uroczyste posiedzenie w związku z 60. rocznicą zbrodni katyńskiej z udziałem m.in. marszałka Sejmu Macieja Płażyńskiego, premiera Jerzego Buzka, księdza Zdzisława Peszkowskiego i przedstawicieli rodzin pomordowanych. Podjęcie uchwały w 60. rocznicę zbrodni katyńskiej.
26 kwietnia 2000  
uroczyste posiedzenie z okazji tysiąclecia Zjazdu Gnieźnieńskiego. Wystąpienie prymasa Polski kardynała Józefa Glempa. Podjęcie uchwały z okazji tysiąclecia Zjazdu Gnieźnieńskiego.
   
SEJM
28 kwietnia 2000  
uchwalenie ustawy o zmianie ustawy o wyborze Prezydenta RP (inicjatywa Senatu i posłów). Przyznano obywatelom polskim przebywającym za granicą prawo do głosowania w drugiej turze wyborów prezydenckich.
29 kwietnia 2000  
uroczyste posiedzenie w Gnieźnie. Podjęcie uchwały w 1000. rocznicę Zjazdu Gnieźnieńskiego.
   
POLSKA
4 kwietnia 2000  
przyjęcie przez Radę Ministrów raportu z realizacji narodowego programu przygotowania do członkostwa w UE za 1999 r.
11 kwietnia 2000  
wprowadzenie systemu płynnego kursu walutowego.
14 kwietnia 2000  
Jacek Saryusz-Wolski zostaje szefem UKIE.
28 kwietnia 2000  
uroczyste obchody 1000-lecia zjazdu gnieźnieńskiego. Podpisanie „Deklaracji gnieźnieńskiej”.
POLEĆ ZNAJOMEMU