Kalendarium ważniejszych wydarzeń w Senacie, Sejmie, Polsce i na świecie od 1989 roku

POLEĆ ZNAJOMEMU

SPRAWDŹ co zdarzyło się w dniu...

KALENDARIUM W OBIEKTYWIE

losowe zdjęcie

NEWSLETTER

KALENDARIUM

   
SENAT
20–21 maja 1993  
ostatnie posiedzenie Senatu II kadencji.
20 maja 1993  
burzliwa debata nad ordynacją wyborczą do Sejmu RP
21 maja 1993  
wprowadzenie poprawek do ustawy – Ordynacja wyborcza do Sejmu RP.
26 maja 1993  
sesja naukowa pt. „Senat w Polsce” zorganizowana w Krakowie z okazji 500-lecia parlamentaryzmu polskiego.
   
SEJM
2 maja 1993  
uroczyste zgromadzenie posłów i senatorów z okazji 500-lecia parlamentaryzmu polskiego.
18 maja 1993  
wniosek o wotum nieufności dla rządu Hanny Suchockiej.
26 maja 1993  
odwołanie Mieczysława Tyczki ze stanowiska prezesa Trybunału Konstytucyjnego.
27–29 maja 1993  
ostatnie posiedzenie Sejmu 1 kadencji.
28 maja 1993  
przyjęcie części poprawek Senatu do ordynacji wyborczej do Sejmu i uchwalenie ustawy. Zwiększono liczbę okręgów z 37 do 52, ważność wyborów stwierdza Sąd Najwyższy. Wprowadzono tzw. progi wyborcze dla partii (5%) i koalicji wyborczych (8%).
28 maja 1993  
Wyrażenie wotum nieufności rządowi Hanny Suchockiej (zabrakło 1 głosu, aby rząd nie został odwołany).
   
POLSKA
1 maja 1993  
deklaracja Polski o uznaniu jurysdykcji Europejskiej Komisji Praw Człowieka (dziś nieistniejącej) i Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Od tej chwili można składać do Trybunału w Strasburgu skargi przeciwko państwu polskiemu.
19 maja 1993  
decyzja Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność" o zgłoszeniu przez jej posłów wniosku o wotum nieufności wobec rządu Hanny Suchockiej.
29 maja 1993  
zarządzenie prezydenta o rozwiązaniu Sejmu i Senatu z dniem 31 maja 1993 r.
   
ŚWIAT
11 maja 1993  
przyjęcie Litwy do Rady Europy.
12 maja 1993  
przyjęcie Słowenii do Rady Europy.
13 maja 1993  
przyjęcie Estonii do Rady Europy.
16–17 maja 1993  
referendum w Bośni i Hercegowinie w sprawie przyjęcia planu Vance'a-Owena. 96% głosujących opowiada się przeciw ratyfikacji planu.
18 maja 1993  
zaakceptowanie zmodyfikowanego traktatu z Maastricht w ponownym referendum w Danii.
25 maja 1993  
raport ONZ o sytuacji kobiet. Stwierdzono, że „nie ma na świecie kraju, w którym kobieta byłaby traktowana na równi z mężczyznami”.
POLEĆ ZNAJOMEMU