Kalendarium ważniejszych wydarzeń w Senacie, Sejmie, Polsce i na świecie od 1989 roku

POLEĆ ZNAJOMEMU

SPRAWDŹ co zdarzyło się w dniu...

KALENDARIUM W OBIEKTYWIE

losowe zdjęcie

NEWSLETTER

KALENDARIUM

   
SENAT
3 czerwca 2004  
odrzucenie ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty (uchwała odrzucająca ustawę odrzucona przez Sejm 18 czerwca 2004 r.).
3 czerwca 2004  
Inicjatywy ustawodawcze - projekt ustawy o zmianie ustawy o współpracy Rady ministrów z Sejmem i Senatem w sprawach związanych z członkostwem Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej. Przyznano Senatowi uprawnienia, jakie posiada Sejm, w zakresie opiniowania projektów aktów prawnych UE oraz stanowisk, jakie Rada ministrów ma zamiar zająć podczas rozpatrywania projektu aktu prawnego w Radzie UE (rozpatrzony przez Sejm wspólnie z projektami rządowym oraz poselskim i przyjęty 28 lipca 2005 r.). Projekt ustawy o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa. Zmieniono przepisy w zakresie odpowiedzialności odszkodowawczej za szkodę poniesioną na skutek wydania decyzji, która została następnie uchylona lub stwierdzono jej nieważność (rozpatrzony przez Sejm wspólnie z projektem rządowym i przyjęty 28 lipca 2005 r.). Projekt ustawy o utworzeniu Krajowej Rady do spraw Bioetyki (nierozpatrzony przez Sejm).
3 czerwca 2004  
Uchwała w sprawie polityki karnej w Polsce.
25 czerwca 2004  
uroczyste posiedzenie Senatu z okazji 15. rocznicy pierwszego posiedzenia odrodzonego Senatu.
   
SEJM
24 czerwca 2004  
udzielenie wotum zaufania rządowi na wniosek premiera Marka Belki.
   
POLSKA
11 czerwca 2004  
powołanie Marka Belki na premiera oraz Rady ministrów przez prezydenta.
13 czerwca 2004  
wybory do Parlamentu Europejskiego. Frekwencja wynosi 21%.
   
ŚWIAT
10–13 czerwca 2004  
wybory do Parlamentu Europejskiego.
29 czerwca 2004  
powołanie nowej Komisji Europejskiej z Jose Barroso na czele.
POLEĆ ZNAJOMEMU