Kalendarium ważniejszych wydarzeń w Senacie, Sejmie, Polsce i na świecie od 1989 roku

POLEĆ ZNAJOMEMU

SPRAWDŹ co zdarzyło się w dniu...

KALENDARIUM W OBIEKTYWIE

losowe zdjęcie

NEWSLETTER

KALENDARIUM

   
SENAT
22 czerwca 2008  
wybory uzupełniające w okręgu krośnieńskim w związku ze śmiercią senatora Andrzeja Mazurkiewicza.
24 czerwca 2008  
powstanie 31-osobowej senatorskiej drużyny piłkarskiej; trenerem zostaje były selekcjoner reprezentacji Polski w piłce nożnej senator Antoni Piechniczek, a kierownikiem drużyny - wicemarszałek Krystyna Bochenek.
26 czerwca 2008  
inicjatywa ustawodawcza - projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz ustawy o wyrobie i rozlewie wyrobów winiarskich, obrocie tymi wyrobami i organizacji rynku wina. Zmieniono przepisy w celu ułatwienia podjęcia produkcji win gronowych przez podmioty posiadające własne uprawy winorośli, w tym szczególnie rolników i gospodarstwa agroturystyczne (przyjęta przez Sejm 10 lipca 2008 r.).
26 czerwca 2008  
Odrzucenie sprawozdania Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z działalności w 2007 r.
   
SEJM
13 czerwca 2008  
uchwalenie ustawy o opłatach abonamentowych. Rozszerzono krąg podmiotów zwolnionych z opłat na rzecz mediów publicznych o osoby bezrobotne oraz niektóre osoby korzystające z pomocy społecznej (wniosek prezydenta do Trybunału Konstytucyjnego o zbadanie zgodności tej ustawy z konstytucją).
13 czerwca 2008  
Uchwalenie ustawy o zmianie ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji, tzw. ustawy kominowej. Umożliwiono podwyższanie wynagrodzeń menedżerów w spółkach
13 czerwca 2008  
Uchwała w sprawie akceptacji transplantacji jako metody leczenia.
25 czerwca 2008  
uchwalenie ustawy zmieniającej ustawę o zmianie ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw, ustawę o prokuraturze oraz ustawę - Prawo o ustroju sądów powszechnych (wniosek prezydenta do Sejmu o ponowne rozpatrzenie ustawy).
   
POLSKA
24 czerwca 2008  
utrzymanie wyroku skazującego członków plutonu egzekucyjnego ZOMO pacyfikującego w grudniu 1981 r. kopalnie „Manifest Lipcowy” w Jastrzębiu Zdroju i „Wujek” w Katowicach przez Sąd Apelacyjny w Katowicach. Romualda Cieślaka, dowodzącego plutonem ZOMO, skazano na 6 lat więzienia, a pozostałych 13 byłych milicjantów - od 3,5 do 4 lat.
   
ŚWIAT
12 czerwca 2008  
odrzucenie traktatu lizbońskiego w referendum w Irlandii.
16 czerwca 2008  
podpisanie porozumienia o stabilizacji i stowarzyszeniu z UE przez Bośnię i Hercegowinę.
19–20 czerwca 2008  
przyjęcie projektu Partnerstwa Wschodniego przez Radę Europejską (inicjatywa Polski i Szwecji).
    • Drużyna piłkarska senatorów z kierownikiem wicemarszałek Krystyną Bochenek
      Drużyna piłkarska senatorów z kierownikiem wicemarszałek Krystyną Bochenek
POLEĆ ZNAJOMEMU