Kalendarium ważniejszych wydarzeń w Senacie, Sejmie, Polsce i na świecie od 1989 roku

POLEĆ ZNAJOMEMU

SPRAWDŹ co zdarzyło się w dniu...

KALENDARIUM W OBIEKTYWIE

losowe zdjęcie

NEWSLETTER

KALENDARIUM

   
SENAT
3 czerwca 2009  
spotkanie przewodniczących parlamentów państw Grupy Wyszehradzkiej, któremu przewodniczy marszałek Bogdan Borusewicz. Spotkanie dotyczy bezpieczeństwa dostaw energetycznych i Partnerstwa Wschodniego.
19 czerwca 2009  
wprowadzenie poprawek do ustawy o zadaniach publicznych w dziedzinie usług medialnych. Postanowiono m.in., że KRRiTV, określając w projekcie budżetu kwotę dla mediów publicznych, nie jest związana żadnym limitem, jak wcześniej przyjął Sejm. Katalog zadań publicznych rozszerzono o wspieranie chrześcijańskiego systemu wartości, umacnianie rodziny, propagowanie postaw prozdrowotnych i przeciwdziałanie patologiom społecznym.
   
SEJM
3 czerwca 2009  
otwarcie wystawy „Polska droga do wolności 1980-1989” przygotowanej przez Bibliotekę Sejmową.
3 czerwca 2009  
Wspólne posiedzenie posłów i senatorów poświęcone 20. rocznicy odzyskania przez Polskę wolności i demokracji. W posiedzeniu udział biorą m.in. prezydenci Lech Wałęsa i Aleksander Kwaśniewski, były premier Tadeusz Mazowiecki, przedstawiciele 24 europejskich parlamentów i szef Parlamentu Europejskiego Hans-Gert Póttering.
18 czerwca 2009  
wybór Ewy Kierzkowskiej (PSL) na wicemarszałka.
19 czerwca 2009  
uchwalenie ustawy o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych udzielonych osobom, które utraciły pracę. Pomoc, w wysokości do 1200 zł miesięcznie, mogą uzyskać osoby, które utraciły pracę po 1 lipca 2008 r. Wnioski o udzielenie pomocy można składać do końca 2010 r. Uchwalenie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Skarb Państwa będzie mógł uzyskać dywidendy z zysków Giełdy Papierów Wartościowych oraz Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych.
24 czerwca 2009  
przyjęcie większości poprawek Senatu do ustawy o zadaniach publicznych w dziedzinie usług medialnych i jej uchwalenie. Zaproponowano m.in. likwidację abonamentu radiowo-telewizyjnego od 2010 r. i finansowanie mediów publicznych z budżetu państwa (ustawa nieuchwalona ponownie po tzw. wecie prezydenta).
   
POLSKA
3 czerwca 2009  
przyjęcie przez Radę Ministrów pakietu antykryzysowego, który ma obowiązywać do 2011 r. Zmiany dotyczą przede wszystkim prawa pracy (m.in. elastyczny czas pracy, umowy na czas określony, pomoc finansowa dla firm, które popadły w kłopoty finansowe, dofinansowanie funduszu szkoleniowego w przedsiębiorstwach).
4 czerwca 2009  
Polacy świętują 20-lecie demokracji. Oficjalne obchody w Krakowie i Gdańsku. W uroczystościach na Wawelu uczestniczą m.in. metropolita krakowski kardynał Stanisław Dziwisz, marszałek Senatu Bogdan Borusewicz, byli prezydenci - Lech Wałęsa, Aleksander Kwaśniewski i Ryszard Kaczorowski, byli polscy premierzy, marszałkowie Sejmu i Senatu, prezydent Czech Vaclav Havel, kanclerz Niemiec Angela Merkel, szefowie rządów Czech, Litwy Rumunii, Słowenii, Ukrainy i Węgier. Zgromadzeni wystosowują „Posłanie do Młodej Europy”. W Gdańsku odprawiono mszę Św. pod Pomnikiem Poległych Stoczniowców z udziałem m.in. prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Po mszy odbywa się wiec NSZZ „Solidarność". Podczas międzynarodowej konferencji „Solidarność i upadek komunizmu” spotykają się opozycjoniści z krajów postkomunistycznych, m.in. Lech Wałęsa, Vaclav Havel, marszałek Senatu Bogdan Borusewicz i premier Donald Tusk.
7 czerwca 2009  
wybory do Parlamentu Europejskiego (PO uzyskało 25 mandatów, PiS – 15, SLD-UP – 7, PSL – 3).
29 czerwca 2009  
podpisanie umowy między Polskim Górnictwem Naftowym i Gazownictwem a katarską firmą Qatargas na dostawy skroplonego gazu LNG do Polski. Negocjacje trwały od wiosny 2008 r.
   
ŚWIAT
4–7 czerwca 2009  
wybory do Parlamentu Europejskiego.
11 czerwca 2009  
ogłoszenie przez Światową Organizację Zdrowia (WHO) pandemii grypy typu A/H1N1 (6. poziom alertu), pierwszej globalnej epidemii grypy od 41 lat. WHO nie zaleca zamknięcia granic i wprowadzenia ograniczeń w przemieszczaniu się ludzi, towarów i usług.
    • Otwarcie wystawy \
      Otwarcie wystawy \"Polska droga do wolności 1980-1989\" w Sejmie
POLEĆ ZNAJOMEMU